Quay lại

Đại hội Chi bộ Cơ quan UBND phường Hải Châu I nhiệm kỳ 2017-2020

 

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, Kế hoạch 127 ngày 19/6/2017 của Đảng ủy phường Hải Châu I, sáng 7/7/2017, tại Hội trường UBND phường, Chi bộ Cơ quan UBND phường Hải Châu I đã tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự có đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UV BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, đồng chí Võ Trường Anh – Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ cơ quan cùng 27 đồng chí là đảng viên Chi bộ cơ quan.

Đại hội nhiệm kỳ này tiến hành các nội dung: thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ qua và bầu cấp ủy khóa mới.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ đến, Đại hội đã thống nhất quyết nghị với các yêu cầu: tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo của đảng để Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ, công chức; phấn đấu xây dựng chi bộ Cơ quan đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.

Trong đó, Chi bộ phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt "Năm văn hóa, văn minh đô thị" và chương trình "Thành phố 4 An"; hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt tiêu chí 6T-3 Tận "Tận tâm – Tận tình – Tận tụy"; không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; kết nạp 2 đảng viên mới trở lên; lãnh đạo Chi đoàn thanh niên đạt Vững mạnh; kiểm tra đảng viên chấp hành đạt từ 30% trở lên so với tổng số đảng viên của Chi bộ.

Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí, đồng chí Võ Trường Anh được tiếp tục tái cử là Bí thư Chi bộ cơ quan UBND phường Hải Châu I, nhiệm kỳ 2017-2020.

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Lãnh đạo Đảng ủy cùng Chi bộ cơ quan UBND phường chụp hình lưu niệm

 

 

VP Đảng ủy phườngThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 7 6

Truy cập hôm nay: 266
Truy cập tháng này: 5878
Truy cập năm nay: 157253