Quay lại

Đảng bộ phường Hải Châu I hoàn thành Đại hội 31 Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

 

Thực hiện Công văn số 256-CV/QU ngày 14/4/2017 của Quận ủy Hải Châu và kế hoạch số 127-KH/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy phường Hải Châu I, 31 Chi bộ trực thuộc gồm 04 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, 06 chi bộ trường học và 21 chi bộ khu dân cư đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ này tiến hành 03 nội dung: thông qua dự thảo báo cáo chính trị, kiểm điểm cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ qua và bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo về Báo cáo chính trị, nhân sự và công tác tổ chức, đại hội các Chi bộ đã hoàn thành các yêu cầu đề ra, trong đó việc bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo nguyên tắc, bầu đủ, bầu một lần.

Qua Đại hội, có 17/31 Chi bộ bầu Bí thư Chi bộ, cấp ủy mới; có 02/21 Chi bộ khu dân cư có Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố.

Một số hình ảnh đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

VP Đảng ủy phường

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 1 6 4 7

Truy cập hôm nay: 317
Truy cập tháng này: 7349
Truy cập năm nay: 158724