Quay lại

Đảng ủy phường Hải Châu 1 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Sáng ngày 05/11, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy Phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 cho các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư 31 chi bộ trực thuộc, trưởng các Hội đoàn thể chính trị - xã hội và các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường đã triển khai, hướng dẫn các văn bản, chủ trương chính sách của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong nhiều năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường đã có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, điều hành của Chính quyền, Mặt trận chuyển biến mạnh theo hướng gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, công khai, minh bạch, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước; Thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phường thực hiện theo tiêu chí "6 T – 3 tận – Tận tâm, tận tình, tận tụy". Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn khu dân cư. 

        

 

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị (Ảnh: Văn phòng Đảng ủy phường)

 

Thời gian tới, Đảng ủy phường Hải Châu I tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Gắn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh trật, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần vào việc xây dựng và phát triển phường nhà trong thời gian đến một cách vững chắc./.

                                                                                                         Đức Huy

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 0 0

Truy cập hôm nay: 190
Truy cập tháng này: 5802
Truy cập năm nay: 157177