Quay lại

Đảng ủy phường Hải Châu I tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018). Từ ngày 10/9 đến ngày 30/9, Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên website phường tại địa chỉ: haichau1.danang.gov.vn. Đối tượng tham gia là tất cả đảng viên Chi bộ Cơ quan, Quân sự, Công an, trường học, Doanh nghiệp; Đại diện cấp ủy Chi bộ Khu dân cư. Phần thi có 2 phần là Trắc nghiệm trực tuyến và Phần tự luận. Được biết, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức trao giải vào tháng 10/2018

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến về công tác xây dựng Đảng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)_File đinh kèm Tải về

Thể lệ Cuộc thi_File đính kèm Tải về

 

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG HẢI CHÂU I

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số  213   -KH/ĐU

 

Hải Châu I, ngày  22  tháng 8 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến về công tác xây dựng Đảng nhân kỷ niệm  

70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

 

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy và UBKT Quận ủy Hải Châu về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), Đảng uỷ phường Hải Châu I xây dựng nội dung tuyên truyền bằng hình thức tổ chức cuộc thi trực tuyến về công tác xây dựng Đảng với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới, trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục đảng viên về các quy định của Đảng, nhất là công tác kiểm tra Đảng, chế tài xử lý khi Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, GIẢI THƯỞNG, THỜI GIAN:

          1. Nội dung, thể lệ thi (Đính kèm và đăng trên website)

          2. Hình thức thi

           - Phần thi trắc nghiệm: Đảng viên dự thi trả lời 20 câu hỏi trực tuyến trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

          - Phần thi tự luận: nêu những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hoặc nêu gương sáng đảng viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên và nhiệm vu do Chi bộ giao (nội dung bài tự luận khoảng 100 từ đến dưới 500 từ (không quá 1 trang A4), khuyến khích hình ảnh trực quan, số liệu trong bài tự luận. Đảng viên làm bài thi tự luận trước bằng file word hoặc file pdf đính kèm nộp theo bài thi trắc nghiệm trực tuyến.

          3. Cơ cấu giải thưởng:

          - Tập thể: 01 giải nhất: 500.000 đồng; 02 giải nhì: 400.000 đồng/giải; 03 giải Ba: 300.000 đồng/giải và 04 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải.

          - Cá nhân: 01 giải nhất: 400.000 đồng/giải; 02 giải nhì: 300.000 đồng/giải; 03 giải ba: 200.000 đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải (của Chi bộ cơ quan và chi bộ KDC).

          * Lưu ý: Giải tập thể (dành cho các chi bộ cơ quan) chỉ được tính khi số lượng đảng viên tham gia 100% (kể cả đảng viên dự bị) và có đảng viên đạt giải cá nhân; giải cá nhân chỉ được tính khi tham dự đủ 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận.

4. Đối tượng tham gia

- Đảng viên Chi bộ Cơ quan, Quân sự, Công an, Trường học, Doanh nghiệp;

- Đại diện cấp ủy 21 Chi bộ Khu dân cư.

5. Ban tổ chức, Ban giám khảo và thư ký hội thi

a) Ban tổ chức

- Đ/c Hoàng Giang Yên Thuỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường;

- Đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, PBT Thường trực Đảng uỷ phường;

- Đ/c Võ Trường Anh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường;

b) Ban giám khảo

- Đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban;

- Đ/c Lê Thị Bích Trâm, UVBTV, CT UBMTTQVN phường, thành viên;

- Đ/c Nguyễn Minh Thảo, ĐUV, Phó CN UBKT Đảng ủy, thành viên.

c) Thư ký:

- Đ/c Đồng Thu Vân, ĐUV, cán bộ Văn phòng – Tổ chức Đảng uỷ phường.

- Đ/c Ngô Văn Hậu, Cán bộ VP HĐND và UBND phường

6. Thời gian

- Thời gian triển khai từ 27/8/2018 – 09/9/2018

- Thời gian thi trực tuyến từ ngày 10/9/2018 – 30/9/2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi bộ lãnh đạo và triển khai cho đảng viên tham gia cuộc thi đầy đủ, trách nhiệm.

2. Bộ phận quản trị trang web, văn phòng Đảng ủy, UBND phường chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến, website của cuộc thi và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc thi.

3. Uỷ ban Kiểm tra Đảng xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến về công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

4. Kinh phí: từ nguồn ngân sách hoạt động của Đảng năm 2018.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), đề nghị các chi bộ trực thuộc tham gia cuộc thi đạt kết quả./.

                                            

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBKT Quận ủy Hải Châu (để báo cáo);

- Cấp uỷ các chi bộ;

- Lưu: VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Hoàng Giang Yên Thuỷ

 

 THỂ LỆ
CUỘC THI TRỰC TUYẾN NHÂN KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

 

Căn cứ Kế hoạch số 213-KH/ĐU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về tổ chức Hội thi trực tuyến nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ thi với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi

- Tất cả đảng viên Chi bộ Cơ quan, Quân sự, Công an, trường học, Doanh nghiệp;

- Đại diện cấp ủy Chi bộ Khu dân cư.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi không tham gia dự thi.

2. Hình thức thi: thi trực tuyến 2 nội dung:

- Phần thi trắc nghiệm: Đảng viên dự thi trả lời 20 câu hỏi trực tuyến trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

- Phần thi tự luận: nêu những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hoặc nêu gương sáng đảng viên trong Chi bộ, Đảng bộ phường thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên và nhiệm vụ do cấp ủy giao (nội dung bài tự luận khoảng 100 từ đến dưới 500 từ (không quá 1 trang A4), khuyến khích có hình ảnh trực quan, số liệu trong bài tự luận.

            * Người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức:

         Bước 1: Truy cập trang web sau để dự thi: haichau1.danang.gov.vn (Trang web sẽ chính thức mở từ ngày 10/9/2018 và đóng vào 24h ngày 30/9/2018)

          Bước 2: Chọn mục "Cuộc thi tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng"; Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn

          Bước 3: Điền các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, điện thoại…) theo yêu cầu.

          Bước 4: Nhấp vào mục thi trực tuyến để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và thi tự luận (có thể viết phần tự luận trực tiếp hoặc tải file word đính kèm)

          * Lưu ý: - Mỗi người tham gia dự thi chỉ được dự thi một lần duy nhất trên mạng internet trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

          - Bài dự thi bằng tiếng Việt, được đánh máy kiểu chữ Time New Roman, size 14.

3. Thời gian thi và tổng kết, trao giải

- Thời gian thi trực tuyến từ ngày 10/9/2018 – 30/9/2018

- Tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 10/2018.

4. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

- Tập thể: 01 giải nhất: 500.000 đồng; 02 giải nhì: 400.000 đồng/giải; 03 giải Ba: 300.000 đồng/giải và 04 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải.

- Cá nhân: 01 giải nhất: 400.000 đồng/giải; 02 giải nhì: 300.000 đồng/giải; 03 giải ba: 200.000 đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải (cơ cấu dành cho từng loại hình thi là Chi bộ cơ quan và chi bộ KDC).

* Lưu ý: Giải tập thể (dành cho các chi bộ cơ quan) chỉ được tính khi số lượng đảng viên tham gia 100% (kể cả đảng viên dự bị) và có đảng viên đạt giải cá nhân; giải cá nhân chỉ được tính khi tham dự đủ 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận

5. Liên hệ giải đáp

- Đ/c Đồng Thu Vân, ĐUV, cán bộ Văn phòng – Tổ chức Đảng uỷ phường – ĐT: 0905.259.989

- Đ/c Ngô Văn Hậu, Cán bộ VP HĐND và UBND phường: ĐT: 0905.541.067

6. Thư viện nội dung

- Tài liệu tham khảo: Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các trang web và tạp chí in của Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng và các tài liệu khác (của NXB Chính trị, Văn kiện, Báo cáo chính trị của Đảng).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 8 1

Truy cập hôm nay: 236
Truy cập tháng này: 5383
Truy cập năm nay: 156758