Quay lại

Đảng ủy Phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, sáng ngày 17/8/2018Đảng ủy phường Hải Châu Itổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng củaNghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQ TW7) đến Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc, trưởng các hội đoàn thể chính trị - xã hội và các đồng chí đảng viên toàn Đảng bộ.

 

Đ/c Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe những nội dung, nhiệm vụ,mục tiêu cụ thể 03 nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

 

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị,đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Giang Yên Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan, trường học cần nêu cao tinh thần trách nhiệmtrong việc học tập Nghị quyếtkết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn tại đơn vị để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các Nghị quyết.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng tổ chức cho các đảng viênviết thu hoạchvà gửi về cấp ủy nơi đang sinh hoạt, hoàn thành trong tháng 8/2018 và báo cáo kết quả học tập về Đảng ủyphường trước 30/8/2018; các đảng viên đang sinh hoạt tại khu dân cư, đảng viên không đủ sức khỏe thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng ý kiến về nội dung Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ.

Riêng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo; và trong thời gian đến Đảng ủy cũng sẽ triển khai các kế hoạch, chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm về thực hiện Nghị quyết TW7 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch cụ thể của Quận ủy./.

                                                                                

                                                                          

Quang cảnh Hội nghị tại hội trường UBND phường Hải Châu I

 

  Đức HuyThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 9 7

Truy cập hôm nay: 252
Truy cập tháng này: 5399
Truy cập năm nay: 156774