Quay lại

Đảng ủy Phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Hải Châu, sáng ngày 30/8/2017.Đảng ủy phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQ TW5) và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng đến Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc, trưởng các hội đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí đảng viên toàn Đảng bộ.

Đ/c Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy đã quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã trình bày Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

 

Đ/c Hoàng Giang Yên Thủy – Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Nghị quyết TW5

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 và Quy định 86 với mục đích tuyên truyền rộng rãi những nội dung của Nghị quyết, Quy định cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Nghị quyết TW5 gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Ngay sau khi tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đảng viên viết thu hoạch và nộp về cấp ủy trước ngày 8/9/2017. Nội dung gồm 2 phần: (1) Nhận thức cá nhân về thời cơ và thách thức khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQ TW5); (2) Xác định trách nhiệm của cá nhân góp phần phát triển khinh tế tư nhân trên địa bàn quận Hải Châu.

                                                                                             Tác giả: Bảo Bảo

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 3 3

Truy cập hôm nay: 188
Truy cập tháng này: 5335
Truy cập năm nay: 156710