Quay lại

Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo

 

Nguyễn Xương Huyên – Nguyên PCT UBMTTQVN phường Hải Châu I

 

Bầu ơi! Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác hộ nhưng chung một Phường

Giảm nghèo, xóa đói chủ trương

Của Đảng, Mặt trận…nhớ thường chớ quên!

Thương binh, ơn đáp nghĩa đền

Chính sách Nhà nước, bớt phiền đến dân

Nhưng còn số hộ xa gần

Hoàn cảnh nghèo khó ta cần quan tâm!

Thương người như thể thương thân

Tỏ lòng nhân ái góp phần mau mau…

Ai không biết chuyện "ngựa đau"(1)

"Hồ bi thố tử" (2) lẻ đâu không tường?

Giảm nghèo, xóa đói khẩn trương

Lá lành đùm rách, nêu gương Kết đoàn!

***

Hoan hô những tấm lòng vàng

Gương soi sáng lạng của Phường chúng ta!

 

(1): Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.                                     

(2): Thỏ chết, chồn buồn.                                              

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 4 9

Truy cập hôm nay: 239
Truy cập tháng này: 5851
Truy cập năm nay: 157226