Quay lại

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2017

 

Sáng ngày 23/3/2017, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường Hải Châu I, UBND quận Hải Châu đã tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2017. Sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hoá văn nghệ, biểu diễn thời trang, cờ tướng, biểu diễn múa rối nước đồng loạt diễn ra trong ngày 23/3/2017.        

          Đây là những hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn hoá văn minh đô thị.

Các hoạt động trong phần hội hầu hết khai thác tính dân gian truyền thống, hướng đến một lễ hội dân gian đặc sắc bởi đây là dịp những người con quê hương tụ hội, là ngọn lửa toả sáng hồn quê, soi cho muôn lớp cháu con hôm nay và mai sau biết trân trọng, gìn giữ bản sắc, cùng một lòng dốc sức xây dựng quê hương./.

                                                                                                       Ly Na

         Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 2 8

Truy cập hôm nay: 183
Truy cập tháng này: 5330
Truy cập năm nay: 156705