Quay lại

Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành 02 Quyết định số 5201/QĐ-UBND và Quyết định số 5202/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường xã, quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế 02 Quyết định 7271/QĐ-UBND và 7272/QĐ-UBND ngày 24/10/2016.

Theo Quyết định trên, có 07 thủ tục được ban hành mới, 57 thủ tục được sửa đổi bổ sung trên tổng số 86 thủ tục hành chính theo Bộ TTHC phường xã; có 04 thủ tục được ban hành mới, 97 thủ tục được sửa đổi bổ sung trên tổng số 163 thủ tục hành chính theo Bộ TTHC quận huyện.

Một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tại tại UBND quận Thanh Khê được phân cấp để thực hiện tại các phường trên địa bàn Quận.

File đính kèm: Quyết định 5201 của UBND Tp. Đà Nẵng

Đường dẫn tra cứu thủ tục hành chính cấp phường, xã:

http://tthc.danang.gov.vn/index.php?option=com_thutuchanhchinh&task=thutuc_congbo&dept_id=44231Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 1 7 0

Truy cập hôm nay: 126
Truy cập tháng này: 6613
Truy cập năm nay: 171247