Quay lại

Hội khuyến học phường Hải Châu I tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

          Sáng 9/01/2018, Hội Khuyến học phường Hải Châu I đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

          Đến dự Hội nghị, có đồng chí Trần Xê, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hải Châu, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể phường, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học trực thuộc cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

          Năm 2017, nhiều hoạt động của Hội Khuyến học từ phường đến các Chi hội khu dân cư, cơ quan, trường học được tổ chức phong phú, thiết thực. Trong đó, vai trò tham mưu cho chính quyền thực hiện Đề án 281 trên địa bàn phường có hiệu quả. Đến nay, toàn phường có 96% hộ (2.187/2.217 hộ) đạt tiêu chí học tập suốt đời, 100% (33/33) tổ dân phố đạt tiêu chí cộng đồng học tập, cộng đồng học tập cấp phường đạt 15 tiêu chí (100/100 điểm) và 10 đơn vị đạt đơn vị học tập.

          Bên cạnh đó, các hoạt động khác của phong trào của Hội, phong trào thi đua yêu nước của phường cũng được các Chi hội triển khai và hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần không nhỏ vào thành tích chung toàn phường. Tổng số tiền vận động của Hội phường và Khu dân cư, cơ quan, trường học năm 2017 đạt 545.183.000 đồng, đã tổ chức khen thưởng, cấp học bổng, trợ cấp cho gần 600 lượt với số tiền  518.000.000 đồng.

          Với những kết quả nói trên, năm 2017, đồng chí Ngô Thị Kim Trinh – Chủ tịch Hội khuyến học phường được TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, Hội Khuyến học phường được Thành hội tặng bằng khen, có 2 tập thể, 2 cá nhân được quận Hội khen, có 4 chi hội và 23 cá nhân được UBND phường khen tặng có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Đ/c Lê Trung Hoàng – PCT UBND phường trao

giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

                                                                                           

     Tác giả: Bảo Bảo

 

 

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 2 2

Truy cập hôm nay: 212
Truy cập tháng này: 5824
Truy cập năm nay: 157199