Quay lại

Kỳ họp thứ 4 (bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Thực hiện quy định tại điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 147/UBND-PNV ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân quận Hải Châu về việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố; Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I tổ chức kỳ họp thứ tư (bất thường) Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp được khai mạc vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường UBND phường Hải Châu I.

Về dự có ông Phan Văn Tân, UVBTV quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND Quận Hải Châu; ông Đoàn Ngọc Sơn, QUV, PCT UBND quận Hải Châu; bà Nguyễn Thị Thừa, UVBTV Quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN quận Hải Châu; ông Thái Công Minh, Phó trưởng phòng Nội vụ quận Hải Châu và 25/25 đại biểu HĐND phường.

Đại biểu tham dự khai mạc kỳ họp lần thứ 4

Kỳ họp đã tán thành và thông qua Tờ trình về việc phê duyệt việc sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Châu I với tổng số TDP sau khi sắp xếp lại là 33 tổ (Trong đó: số TDP đúng quy định quy mô từ 60 – 80 hộ là 15 tổ; số TDP từ 50 - 60 hộ là 15 tổ; số TDP từ 80 – 90 hộ là 02 tổ; số TDP trên 90 hộ là 01 tổ)

 

Đại biểu Võ Trường Anh trình bày Tờ trình và Đề án sắp xếp TDP

Kỳ họp thứ 4 (bất thường), HĐND phường đã dành thời gian vào việc thảo luận, đánh giá toàn diện và thông qua đề án sắp xếp lại TDP trên địa bàn phường Hải Châu I

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND phường tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện đề án sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Châu I theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị UBND phường hoàn chỉnh các nội dung liên quan trình cấp trên thông qua; UBMTTQVN phường, các tổ chức thành viên của Mặt trận và đặc biệt là cử tri ủng hộ mạnh mẽ chủ trương của HĐND phường, đồng thời tham gia hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng tốt công tác tại khu dân cư.

 

Đại biểu Hoàng Giang Yên Thủy - Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc

                                                                                         Tác giả: Ly NaThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 5 8

Truy cập hôm nay: 213
Truy cập tháng này: 5360
Truy cập năm nay: 156735