Quay lại

Bài thơ: Người con gái đất đỏ

                                                      

                                               NGƯỜI CON GÁI ĐẤT ĐỎ

                                                Người con gái Đất Đỏ

                                                Đương độ tuổi xuân thì

                                                Một lòng theo Cách mạng

                                                Dù gian khổ, sá gì!

                                       Căm thù quân xam lược

                                       Ngày đêm gieo oán hờn

                                       Chị hăng say giết giặc

                                       Cùng đồng đội trừ gian

                                                Mấy lần lựu đạn nổ

                                                Bao thằng giặc xác phơi

                                                Đồng bào ta vùng dậy

                                                Phong trào Cách mạng lên!

                                       Trong một trận diệt ác

                                       Ở thế địch quá đông

                                       Vào ra Chị chiến đấu

                                       Đến cùng Chị mới thôi!

                                                Thế rồi bị chúng bắt

                                                Đưa Chị về Côn Sơn

                                                Giặc cả bầy tra tấn

                                                Đủ mọi kiểu roi đòn!

                                       Với khí tiết Trung kiên

                                       Với lòng tin ở Đảng

                                       Dù có phải hy sinh

                                       Bảo vệ đồng chí mình!

                                                Giặc kết án tử hình

                                                Người cộng sản Đất Đỏ

                                                Tuổi đời độ con gái

                                                Vẫn mỉm cười hát ca.

                                       Hoa trắng cài lên tóc

                                       Mắt tròn ngắm trời xanh

                                       Lần cuối nhìn Tổ quốc

                                       Ung dung giữa pháp trường

                                                Súng giặc từng loạt nổ

Chị vẫn đứng dó thôi

Hai tiếng Bác Hồ ơi!

                                                Việt Nam! Tổ quốc ơi!

                                       Kẻ tù run khiếp sợ

                                       Một bầy hồn lên mây

                                       Thằng chỉ huy gí súng

                                       Tiếng nổ cướp Chị rồi!

                                                Người con gái Đất Đỏ

                                                 Bất tử đến huyền thoại

                                                Chị là anh hùng

                                                Gương mọi người soi chung!

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 6 2

Truy cập hôm nay: 252
Truy cập tháng này: 5864
Truy cập năm nay: 157239