Quay lại

Phường Hải Châu I thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ nên hàng năm, UBND phường đều xây dựng Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác này. Trong năm 2017,  UBND phường  có Kế hoạch số 83/KH- UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 và Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 về chỉnh lý tài liệu tồn đọng, với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ công việc và giá trị của tài liệu lưu trữ đối với hoạt động của UBND phường. Tiếp tục thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, khoa học, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

 

Trong những năm qua, UBND phường đã đầu tư nhằm triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về công tác văn thư, lưu trữ. Phường đã  bố trí phòng kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản tài liệu đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ (trang bị bình phòng cháy chữa cháy, giá bảo quản tài liệu, nội quy sử dụng tài liệu); Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm trong công tác văn thư, lưu trữ; Tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện tốt các quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

Thực hiện công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản đi; công tác tiếp nhận, quản lý văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện thu thập hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan; Đẩy mạnh công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu; xác định giá trị tài liệu theo quy định; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu như: Mục lục hồ sơ, lập sổ quản lý khai thác sử dụng tài liệu cho hoạt động của cơ quan; Thường xuyên kiểm tra và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, bố trí trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ như; hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, giá đựng tài liệu, hộp, cặp, bìa bồ sơ... Đồng thời, UBND phường cũng thường xuyên thực hiện chế độ vệ sinh kho lưu trữ tài liệu; Bố trí một cán bộ có đủ năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, làm công tác văn phòng (văn thư, lưu trữ); Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư - lưu trữ do UBND quận, thành phố tổ chức.

Kho lưu trữ của UBND phường

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ với quản lý tài liệu điện tử, ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp theo kế hoạch của thành phố, quận.

Nội quy kho lưu trữ

Với hệ thống những giải pháp trên,  nên trong những năm qua UBND phường luôn được UBND quận Hải Châu đánh giá xếp loại cao, giỏi, xuất sắc, nằm trong những vị trí dẫn đầu của 13 phường thuộc quận. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn nhằm làm tốt hơn công tác lập hồ sơ công việc, nâng cao chuyên môn qua tập huấn cho  cán bộ công tác văn thư … để công tác văn thư, lưu trữ của phường ngày càng đi vào nề nếp, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chung của cơ quan.

           Tác giả: Ly NaThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 1 8

Truy cập hôm nay: 208
Truy cập tháng này: 5820
Truy cập năm nay: 157195