Quay lại

Phường Hải Châu I tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và pháp luật hè năm 2017 cho giáo viên, cán bộ, nhân viên các trường học trên địa bàn

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu và kế hoạch số 33/KHLN-PGDDT về việc "Bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè cho CBGVNV ngành giáo dục-đào tạo năm 2017", từ ngày 23/8/2017 – 26/8/2017, Đảng ủy phường Hải Châu I tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chính trị và pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn phường.

Quang cảnh lớp học

Nội dung năm nay gồm 2 chuyên đề về chính trị: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức chính trị, đạo đức lối sống "Tự diễn biến, tự chuyển hóa" và Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XII; 03 chuyên đề về pháp luật: Luật bảo vệ quyền trẻ em, Luật biển Việt Nam và Luật bảo hiểm xã hội. Do các đồng chí BCV Quận ủy, BCV Đảng ủy phường đảm nhận báo cáo.

Sau khi quán triệt và học tập, mỗi trường tổ chức thảo luận và viết thu hoạch.

Riêng với đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường là đảng viên được Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ yêu cầu viết thu hoạch NQTW5 theo hướng dẫn của Quận ủy. Chậm nhất việc viết thu hoạch NQTW 5 hoàn thành trước 8/9/2017.

                                                                                      ĐỨC HUY

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 1 3

Truy cập hôm nay: 203
Truy cập tháng này: 5815
Truy cập năm nay: 157190