Quay lại

Thêm nhiều mô hình hay trong cải cách hành chính tại phường Hải Châu I

 

Hà My

 

Những ngày cuối năm không làm giảm đi không khí làm việc nhộn nhịp tại bộ phận "Một cửa" phường Hải Châu I. Là một trong những đơn vị đi đầu của UBND quận Hải Châu trong công tác Cải cách hành chính, phường Hải Châu I luôn có nhiều mô hình mới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch, liên hệ công việc.

Kể từ khi trang thông tin điện tử của phường được thành lập vào ngày 10/8/2016, các chuyên mục về CCHC như Bộ thủ tục hành chính được đăng tải kịp thời; các văn bản, quy định liên quan CCHC nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức và kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn phường, mục phản ánh "5 xây, 3 chống" về thái độ làm việc của CBCC, mục đánh giá cung ứng dịch vụ hành chính công … cũng đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử.

Đầu năm 2015, thực hiện theo mô hình "6T - 3Tận", UBND phường đã thực hiện trao thư chúc mừng, chia buồn và xin lỗi nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả từ mô hình trên, bắt đầu từ tháng 10/2016, phường cũng đã triển khai thực hiện Quyết định 5819/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt đề án triển khai thí điểm trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố, đây là việc mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Thêm một mô hình mới đó là tháng 7/2016, UBND phường bắt đầu triển khai thủ tục đăng ký khai tử tận nhà đối với những trường hợp người mất có hộ khẩu thường trú và qua đời tại địa phương, trao thư chia buồn cho gia đình. Từ ngày triển khai đến nay đã có 30 trường hợp, tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân. Trong lúc tang gia bối rối việc đăng ký khai tử tận nhà là nhu cầu cấp thiết cho người dân, thủ tục này tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, là sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương đối với nhân dân trên địa bàn phường.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính để đạt tiêu chí Phường điện tử, dựa trên nền tảng trang thông tin điện tử của phường, ngày 10/11 vừa qua UBND phường đã triển khai thực hiện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thủ tục "Cấp bản sao trích lục hộ tịch" với mục đích giúp công dân thuận lợi trong việc tiếp cận thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của công dân khi đến giao dịch tại UBND phường.

Từ kinh nghiệm ở nhiều địa phương cho thấy, nếu cơ quan hành chính nào biết vận dụng trong thực tế để tìm ra phương thức, cách làm sáng tạo, gắn với yêu cầu và lợi ích của dân thì được người dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, trong thực tế, dù có đề ra được nhiều mô hình, cách làm hay, nhưng người thực hiện làm không hết trách nhiệm, hoặc tự đặt ra những rào cản này nọ với người dân để nhũng nhiễu, tìm cách hưởng lợi thì mục tiêu Cải cách hành chính cũng sẽ không đạt được. Chính vì vậy, CBCC toàn phường luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU tiêu chí "5 xây, 3 chống" và "6T-3 Tận" để xây dựng nền cải cách hành chính phường đạt kết quả tốt nhất./.

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 2 1 9

Truy cập hôm nay: 175
Truy cập tháng này: 6662
Truy cập năm nay: 171296