Quay lại

Thông báo v/v tổ chức chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri" của Thường trực HĐND thành phố trước kỳ họp cuối năm 2017 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

File đính kèm: Thông báo số 60/TB-HĐNDThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 2 9 2 5 6 9

Truy cập hôm nay: 559
Truy cập tháng này: 11809
Truy cập năm nay: 129646