Quay lại

Thông báo về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

File đính kèm: Thông báo số 15/TB-HĐNDThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 0 3 1 6

Truy cập hôm nay: 389
Truy cập tháng này: 12793
Truy cập năm nay: 147393