Quay lại

Thông báo về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

File đính kèm: Thông báo số 15/TB-HĐNDThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 2 8 3 8

Truy cập hôm nay: 484
Truy cập tháng này: 5281
Truy cập năm nay: 169915