Quay lại

Thường trực HĐND phường Hải Châu I tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2018

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 21 và 22/11, tại Hội trường UBND phường, Thường trực HĐND phường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu nghiên cứu và trao đổi 02 nội dung: kỹ năng giám sát chuyên đề cho các Ban của HĐND, đại biểu HĐND và kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND tại Kỳ họp.

BCV Hoàng Giang Yên Thủy

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đây là hai trong nhiều yêu cầu cơ bản, cần thiết để các Ban HĐND, đại biểu HĐND phường thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cơ quan quyền lực tại địa phương cũng như của đại biểu dân cử.

Qua chương trình bồi dưỡng, Thường trực HĐND phường mong muốn góp phần nâng cao hoạt động của các Ban HĐND cũng như các kỹ năng của đại biểu HĐND phường trong quá trình hoạt động giám sát, chất vấn của mình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại khi thực hiện nhiệm vụ giám sát hiện nay và góp ý cách thức trong chất vấn và trả lời chất vấn để đem đến chất lượng tốt hơn trong nêu vấn đề và trả lời, giải trình vấn đề.

Các Đại biểu tham gia trao đổi

 

VP HĐND-UBND phường

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 1 6 6

Truy cập hôm nay: 122
Truy cập tháng này: 6609
Truy cập năm nay: 171243