UBND- UBMTTQVN phường Hải Châu 1 tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo và trao quà cho trẻ em

Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”;, trong những năm qua, Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN phường Hải Châu 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 2 4 5 5 7 3

Truy cập hôm nay: 156
Truy cập tháng này: 10291
Truy cập năm nay: 82650