Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 2 7 0

Truy cập hôm nay: 226
Truy cập tháng này: 6713
Truy cập năm nay: 171347

Khu dân cư 14 phường Hải Châu I dâng hương các anh hùng liệt sỹ

Thực hiện kế hoạch số 116-KH/ĐU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về “Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)”