Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 2 4 5 6 0 3

Truy cập hôm nay: 186
Truy cập tháng này: 10321
Truy cập năm nay: 82680UBND- UBMTTQVN phường Hải Châu 1 tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo và trao quà cho trẻ em

Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”;, trong những năm qua, Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN phường Hải Châu 1


Triển khai thực hiện thi hành Luật căn cước Công dân và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường của phường Hải Châu I

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2018 của UBND Quận Hải Châu về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg


Ra quân vệ sinh môi trường

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 01/3/2018 của UBND quận Hải Châu


HĐND quận Hải Châu tiếp xúc với cử tri chuyên đề “Nhà chung cư, khu tập thể xuống cấp”

Thực hiện thông báo số 33/TB-HĐND ngày 15/5/2018 của Thường trực HĐND quận Hải Châu về việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề


Lãnh đạo phường Hải Châu I tổ chức thăm 2 chùa Tân Ninh và Long Thơ nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2562-DL.2018

Nhân dịp khánh đản, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 25/5/2018, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN phường Hải Châu I tổ chức thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, chức việcUBND quận khen thưởng UBND phường Hải Châu I công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2017

Ngày 22/5/2018, UBND Quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ (CCHC, VTLT) năm 2017 và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướng Chính Phủ