Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 2 9 2 5 6 2

Truy cập hôm nay: 552
Truy cập tháng này: 11802
Truy cập năm nay: 129639

Kỳ họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu I.


Đại biểu HĐND quận Hải Châu tiếp xúc cử tri phường Hả Châu I

Sáng ngày 19/7, tại hội trường UBND phường Hải Châu I, các vị Đại biểu HĐND quận Hải Châu gồm: ông Võ Văn Thương – Ủy viên BTV Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư – Chủ tịch HĐND quận Hải Châu, bà Hoàng Giang Yên Thủy - Ủy viên BTV Quận ủy Hải Châu, Bí thư – Chủ tịch HĐND phường Hải Châu I


Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri Sau kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XI

Từ ngày 8 đến ngày 10/07/2018, 24 vị đại biểu HĐND phường Hải Châu I đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại 7 khu vực dân cư trên địa bàn phường


Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường UBND phường, Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I tổ chức kỳ họp thứ 7


HĐND quận Hải Châu tiếp xúc với cử tri chuyên đề “Nhà chung cư, khu tập thể xuống cấp”

Thực hiện thông báo số 33/TB-HĐND ngày 15/5/2018 của Thường trực HĐND quận Hải Châu về việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đềThường trực HĐND quận Hải Châu tổ chức đối thoại với cử tri về khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu I

Vào lúc 08h00 ngày 15/3/2018, tại Hội trường UBND phường Hải Châu I, Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND quận Hải Châu


Đại biểu HĐND phường Hải Châu I tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XI

Từ ngày 6 đến ngày 8/01/2018, 25 vị đại biểu HĐND phường Hải Châu I đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại 7 khu vực dân cư trên địa bàn phường.


Đại biểu HĐND quận Hải Châu tiếp xúc cử tri phường Hải Châu I

Sáng 4/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hải Châu gồm: ông Võ Văn Thương – Ủy viên BTV Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Hải Châu,


Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ quy định tại điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I tổ chức kỳ họp thứ 6