menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Mức quà tặng cho đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2021
Đăng ngày 19-07-2021 07:23

UBND phường thông báo mức quà của Chủ tịch nước và UBND thành phố cho đối tượng người có công với cách mạng như sau:

I. QUÀ BẰNG TIỀN MẶT

 

TT

Đối tượng

Quà của Chủ tịch nước

Quà của UBND thành phố

1

Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

600.000 đ

1.500.000 đ

2

 

AHLLVT, AHLĐ đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

1.500.000 đ

3

Chồng Bà mẹ VNAH đang hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng mức 2.550.000 đ trở lên

600.000 đ

1.500.000 đ

4

Thương, bệnh binh có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

600.000 đ

1.500.000 đ

5

Người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

600.000 đ

1.500.000 đ

6

 

Thân nhân liệt sỹ đang hưởng hàng tháng mức 2.727.000 đồng trở lên.

600.000 đ

   800.000 đ

7

Thương binh, bệnh binh (21% - 80%) đang hưởng trợ cấp,  thương binh B, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động

300.000 đ

   600.000 đ

8

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

300.000 đ

 

9

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (anh, em, người được tộc họ ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sỹ) (Tính theo số liệt sỹ)

300.000 đ

 

10

Người HĐKC bị nhiễm CĐHH (80% trở xuống) đang hưởng trợ cấp hàng tháng

300.000 đ

   600.000 đ

11

Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ cơ bản, mức trợ cấp 1.515.000 đồng/ tháng

 

   600.000 đ

12

Hộ thân nhân chủ yếu không hưởng trợ cấp, hộ thân nhân thứ yếu giữ Bằng TQGC và thờ cúng liệt sỹ:

  • Thờ cúng 1 liệt sỹ
  • Thờ cúng 2 liệt sỹ
  • Thờ cúng 3 liệt sỹ
  • Thờ cúng 4 liệt sỹ
  • Thờ cúng 5 liệt sỹ
  • Thờ cúng 6 liệt sỹ

 

 

 

   

    500.000 đ

    700.000 đ

   900.000 đ

 1.100.000 đ

1.300.000 đ

1.500.000 đ

13

Hộ thân nhân đang đảm nhiệm thờ cúng Mẹ VNAH, AHLLVT, AHLĐ đã hy sinh, từ trần

 

    500.000 đ

                    

          Đối với quà của Chủ tịch nước một đối tượng được hưởng nhiều tiêu chuẩn quà khác nhau thì chỉ được nhận một xuất quà có giá trị cao nhất.

          Đối với quà của UBND thành phố một đối tượng hưởng nhiều chế độ khác nhau đều được nhận đủ các suất quà theo quy định. Riêng trường hợp Bà Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ đồng thời là liệt sỹ thì giải quyết tiền thắp hương Bà Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ không đưa vào tính số liệt sỹ đang thờ phụng để giải quyết thắp hương liệt sỹ.

          II. QUÀ BẰNG HIỆN VẬT

          UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà bằng hiện vật trị giá 1.500.000 đồng/ suất cho Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được thành phố trực tiếp đến thăm.

          UBND quận Hải Châu tặng quà bằng hiện vật trị giá 3.000.000 đồng/ suất cho Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được quận trực tiếp đến thăm.

          III. THỜI GIAN NHẬN QUÀ

          Thời gian nhận: Ngày 20,21 và ngày 22/7/ 2021 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ).

Địa điểm: UBND phường Hải Châu I

Các đối tượng chính sách NCC khi đi nhận quà mang theo sổ nhận trợ cấp hàng tháng.

Các đối tượng thờ cúng liệt sỹ, thờ Mẹ VNAH, AHLLVT, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động khi đi mang theo giấy mời.

 

Đề nghị Ban điều hành tổ dân phố báo cáo cấp ủy chi bộ và phối hợp Ban công tác Mặt trận thông báo cho các đối tượng nêu trên biết./

KHÁNH VÂN