menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Thay đổi thời gian thu gom rác tài nguyên, rác sinh hoạt trên địa bàn phường năm 2022
Đăng ngày 06-10-2022 09:51

Thời gian thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Bắt đầu từ ngày 05/10/2022, Xí nghiệp Môi trường Hải Châu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong dân với khung thời gian cụ thể:
- Đối với các kiệt, hẻm: Thời gian công nhân VSMT thu gom từ 19h00’ đến 21h00’ hằng ngày. Công nhân trực tiếp vào từng nhà thu gom bằng xe ba gác hoặc các vật dụng thu gom khác.
- Đối với các tuyến đường: Thời gian công nhân VSMT thu gom từ 21h00’ đến 23h00’ hằng ngày

Văn phòng UBND phường
 

File đính kèm

Các tin khác