menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ, trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, ra quân tổng dọn vệ sinh và mời dự lễ Chào cờ đầu năm tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đăng ngày 24-01-2022 08:36
File đính kèm