menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hải Châu I: Tuyển sinh năm học 2022 - 2023 trên địa bàn phường
Đăng ngày 20-06-2022 08:30

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của UBND quận Hải châu về việc tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn quận;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của các trường học trên địa bàn phường, UBND phường Hải Châu I thông báo hình thức tuyến sinh, thời gian tuyển sinh và khu vực tuyển sinh của các trường học trên địa bàn phường như sau:


I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Hồ sơ học sinh vào lớp 1 và lớp 6 được tuyển sinh bằng 2 hình thức:


1. Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com để đăng ký. Số điện thoại hỗ trợ : 0236. 3565552 / 0935199983. Sau khi đăng ký tuyển sinh qua mạng, PH liên hệ nhà trường để nộp hồ sơ giấy.
2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường


II. THỜI GIAN VÀ KHU VỰC TUYỂN SINH


1. Trường THCS Trưng Vương
Bắt đầu tuyển sinh lớp 6 cho tất cả học sinh có độ tuổi sinh năm 2011 đã hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc có Bằng tốt nghiệp Tiểu học, có tên trong danh sách điều tra phổ cập giáo dục, có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại phường Hải Châu I.
Thời gian nhận hồ sơ: 21/06/2022 – 05/07/2022
Địa điểm: Văn phòng nhà trường (88 Yên Báy)


2. Trường Tiểu học Phù Đổng
Bắt đầu tuyển sinh lớp 1 cho trẻ sinh năm 2016 có tên trong danh sách điều tra phổ cập giáo dục, có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại phường Hải Châu I thuộc các tổ dân phố: tổ 1 đến tổ 16 và tổ 28 đến tổ 33.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/06/2022 – 05/07/2022
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng nhà trường (34 Yên Báy)


3. Trường Tiểu học Phan Thanh
Bắt đầu tuyển sinh lớp 1 cho trẻ sinh năm 2016 có tên trong danh sách điều tra phổ cập giáo dục, có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại phường Hải Châu I thuộc các tổ dân phố từ tổ 17 đến tổ 27.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/06/2022 – 05/07/2022
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng nhà trường (117 Nguyễn Chí Thanh)


4. Trường Mầm Non 20/10: Tiếp nhận hồ sơ trong Phường từ tổ dân phố 1 đến tổ 5; tổ dân phố 11; tổ dân phố 12; tổ dân phố 28 đến tổ 33.
Thời gian nhận hồ sơ theo thông báo niêm yết tại nhà trường


5. Trường Mầm Non 19/5: Tiếp nhận hồ sơ trong Phường từ tổ dân phố 17 đến tổ 27.
Thời gian nhận hồ sơ theo thông báo niêm yết tại nhà trường


6. Trường Mầm Non Tuổi Thơ: Tiếp nhận hồ sơ trong Phường từ tổ dân phố 6 đến tổ 10 và từ tổ dân phố 13 đến tổ 16.
Thời gian nhận hồ sơ theo thông báo niêm yết tại nhà trường


Trên đây là Thông báo công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của các trường học trên địa bàn Phường, kính đề nghị Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo rộng rãi và vận động nhân dân nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./
 

File đính kèm

Các tin khác