menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Đăng ngày 19-08-2022 08:39

Thực hiện nội dung Công văn số 1770/UBND-PTNMT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND quận Hải Châu về việc đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất 2023.

UBND phường Hải Châu I đề nghị Tổ trưởng các tổ dân phố thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tổ mình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 đối với các trường hợp chuyển mục đích phải xin phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 57, khoản 5 Điều 144 Luật đất đai năm 2013 (trích dẫn tại mặt sau của Công văn này) thì nộp hồ sơ đăng ký tại UBND phường Hải Châu I (hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản photo, có chứng thực sao y bản chính) trước ngày 24/8/2022.

 Sau thời gian nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân không có văn bản đăng ký hoặc báo cáo nhu cầu sử dụng đất thì UBND phường xem như không có nhu cầu về sử dụng đất trong năm 2023 và không được xem xét giải quyết các thủ tục về đất đai.

Văn phòng UBND

Các tin khác