menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Thông tin Văn bản chỉ đạo điều hành UBND quận Hải Châu
Đăng ngày 05-12-2018 02:44

Theo dõi Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Quận Hải Châu tại đường dẫn:

https://haichau.danang.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh