menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Thông tin giao dịch
Đăng ngày 10-12-2018 02:09

UBND phường Hải Châu I:

- Địa chỉ: K48/46 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Mã số thuế: 0400259399

- Số điện thoại: 0236.3822611.

- Số fax: 0236.3822611

- Địa chỉ email: haichau1@danang.gov.vn