menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Danh bạ điện thoại
Đăng ngày 10-12-2018 02:13

 

Danh bạ điện thoại, email của Lãnh đạo Đảng ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu I

TT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Số điện thoại

Ghi chú

ĐẢNG ỦY

1

Nguyễn Mạnh Hưng

Bí thư Đảng ủy

hungnm8@danang.gov.vn

 0905185086

 

2

Nguyễn Thị Diệu Linh

Phó Bí thư Thường trực

linhntd1@danang.gov.vn

0935237516

Đồng thời là Chủ tịch HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chủ tịch HĐND

linhntd1@danang.gov.vn

0935237516 Đồng thời là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

2

Phương thị Thúy

Phó Chủ tịch HĐND

thuypt@danang.gov.vn

090520095

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Võ Trường Anh

Chủ tịch UBND

anhvt@danang.gov.vn

0905169058

 

2

Lê Trung Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

hoanglt@danang.gov.vn

0989397127

Trưởng ban Biên tập website phường

3

Nguyễn Văn Xuyên

Phó Chủ tịch UBND

xuyennv@danang.gov.vn

0905070789

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lê Thị Bích Trâm

Chủ tịch UBMTTQVN

ubmttqvn-haichau1@danang.gov.vn

0989246132

 

2

Nguyễn Đình Anh Dũng

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

ubmttqvn-haichau1@danang.gov.vn

0772423023