menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Danh bạ điện thoại
Đăng ngày 10-12-2018 02:13

 

Danh bạ điện thoại, email của Lãnh đạo Đảng ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu I

TT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Số điện thoại

Ghi chú

ĐẢNG ỦY

1

Nguyễn Mạnh Hưng

Bí thư Đảng ủy

hungnm8@danang.gov.vn

 0905185086

 

2

Trần Thị Yến Oanh

Phó Bí thư Thường trực

oanhtty@danang.gov.vn

0368999736

 

 
           
           

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Võ Trường Anh

Chủ tịch UBND

anhvt@danang.gov.vn

0905169058

 

2

Lê Trung Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

hoanglt@danang.gov.vn

0989397127

Trưởng ban Biên tập website phường

3

Phạm Thị Thanh Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND

thuyptt2@danang.gov.vn

0902515679

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lê Thị Bích Trâm

Chủ tịch UBMTTQVN

ubmttqvn-haichau1@danang.gov.vn

0989246132

 

2

Nguyễn Đình Anh Dũng

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

ubmttqvn-haichau1@danang.gov.vn

0772423023