menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đối tượng đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế
Đăng ngày 23-12-2021 03:02

Thực hiện Công văn số 3524/LĐTBXH-CSVL ngày 03/12/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đối tượng đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, UBND phường thông báo rộng rãi đến nhân dân thuộc các đối tượng sau:

1. Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy đinh của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ tiền ăn đối với F1 đang cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà là 80.000đ/ngày.

- Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế (F1), được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000đ/người.

3. Hồ sơ hỗ trợ

- Đối với F1 đang cách ly y tế tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà hồ sơ gồm có: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế, một trong các loại giấy tờ (bản sao giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân), hộ khẩu, biên lai thu tiền ăn (nếu có) và Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly.

Lưu ý: Địa điểm áp dụng cách ly, giấy xác nhận hoàn thành cách ly và biên lai thu tiền ăn phải thống nhất cùng 1 địa điểm.

- Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế (F1) hồ sơ gồm: Giấy ra viện của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế, một trong các loại giấy tờ (bản sao giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân), hộ khẩu

Lưu ý: người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm:

+ NCT thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

+ NCT từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

+ NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

+ NCT thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

+ Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

4. Thời gian lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận 1 cửa UBND phường Hải Châu I

 

Khánh Vân