menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường Hải Châu I thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 23-08-2022 09:28

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hải Châu năm 2022 và Thông báo số 78/TB-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND quận Hải Châu về tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hải Châu năm 2022; UBND phường Hải Châu I thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I như sau:

I. SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường Hải Châu I thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2022 là 01 chỉ tiêu (ngạch chuyên viên).

2. Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng

Theo Phụ lục II Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND quận Hải Châu đã được đã được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-SNV ngày 18/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố (đính kèm) như sau:

- Vị trí việc làm: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học trở lên một trong các nhóm ngành: địa chính, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, kiến trúc.

3. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với trường hợp không sinh sống và thường trú tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể        

Ngoài điều kiện chung, người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai đầy đủ các nội dung trong Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục I kèm Thông báo này), kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và nộp tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp văn bằng, chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) phường có chỉ tiêu tuyển dụng công chức. Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) phường trở lên hoặc 02 (hai) vị trí việc làm trong một phường sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2022.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Tại trụ sở UBND phường Hải Châu I (K48/46 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Số điện thoại: 0236.3822.611 (Văn phòng UBND phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

4. Phí tuyển dụng

Trên cơ sở số lượng thí sinh dự tuyển, mức thu phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI; ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức, thời gian thi

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do Chủ tịch UBND quận quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

a) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

b) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

3. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo sau khi Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hải Châu thu nhận, tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi trên Trang thông tin điện tử UBND quận Hải Châu, địa chỉ: https://haichau.danang.gov.vn/ hoặc Trang thông tin điện tử phường, địa chỉ: https://haichau1.danang.gov.vn hoặc qua Phòng Nội vụ quận Hải Châu số điện thoại: 02363 562507.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng./.

File đính kèm