menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân lần 2 năm 2022
Đăng ngày 25-11-2022 09:07

Thực hiện Công văn số 249/HĐND-VP ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đối thoại với Nhân dân theo quy định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP trên địa bàn thành phố. Ngày 24/11, tại Hội trường lớn,  UBND phường Hải Châu I tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân lần thứ 2 năm 2022 trên địa bàn phường trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X.

 Tham dự và chủ trì hội nghị là Đ/c Võ Trường Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí thường trực UBND; đại diện UBMTTQVN, các hội đoàn thể CT-XH, BCH quân sự, BCH công an, Trạm y tế, Cán bộ-Công chức chuyên môn phường và các ông/bà là Tổ trưởng, tổ phó 33 tổ dân phố (TDP).

 

Đ/c Võ Trường Anh, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - Chủ trì hội nghị

 

  Sôi nổi các ý kiến kiến nghị, phản ánh của các tổ trưởng TDP tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của phường tính đến ngày 25/11/2022. Trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, có 07 ông/bà tổ trưởng TDP với 10 ý kiến khác nhau trên các lĩnh vực như: các công trình xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vận động tiêm vaccine (phát biểu trực tiếp 09 ý kiến, 01 ý kiến gửi văn bản).

 

Với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu và giải đáp cụ thể 07 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân ngay tại buổi đối thoại và được đồng chí chủ trì hội nghị chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết kèm văn bản trả lời cho TDP trong thời gian sớm nhất. Đối với 03 vấn đề vượt thẩm quyền, chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và báo cáo gửi UBND quận, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

       Trà Vân