menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Đăng ngày 21-08-2020 03:28

Ngày 19/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 78/TB-UBND về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

Theo đó, nghỉ lễ 01 ngày, vào ngày 02/9/2020 (thứ Tư), các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ, lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2020.

Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 23/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020./.

Tây An