menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
Đăng ngày 21-09-2020 09:45

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html   hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Phản ánh trực tiếp hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại đến các địa chỉ như sau:  

+ Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (email: anhvt@danang.gov.vn, điện thoại: 0905.169058). 

+ Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính -  Văn phòng UBND phường (email: haichau1@danang.gov.vn , điện thoại: 0236.3922712).

Lưu ý:

 - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

BBT