menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả quận và 13 phường
Đăng ngày 20-11-2019 08:05

Chủ tịch UBND quận Hải Châu, ông Lê Anh vừa ký ban hành Công văn số: 2168/UBND-PNV ngày 19/11/2019 về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả quận và 13 phường; nhằm tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc chấp hành kỷ cương hành chính, thái độ giao tiếp văn hóa ứng xử với công dân khi đến giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận.

Trước đó, qua kiểm tra, một số công chức tại Bộ phận TN&TKQ quận và 13 phường giờ giấc làm việc còn chểnh mảng, thái độ giao tiếp với công dân còn chưa nghiêm túc, công dân có phản ảnh lên các trang thông tin điện tử và báo đài. Chủ tịch UBND quận yêu cầu:

1. Đối với UBND quận: Trưởng các phòng, ngành liên quan phối hợp với Trưởng Bộ phận TN&TKQ quận nghiêm túc, quán triệt, chỉ đạo công chức tại Bộ phận TN&TKQ quận chấn chỉnh kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, thái độ văn hóa giao tiếp, hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng chuẩn mực tạo sự hài lòng cho công dân khi đến giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN& TKQ quận.

2. Đối với UBND 13 phường: Chủ tịch UBND 13 phường thuộc quận quán triệt chỉ đạo công chức tại Bộ phận TN&TKQ phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU; giao tiếp ứng xử khi tiếp công dân đúng chuẩn mực, không gây phiền hà, sách nhiễu, không tăng các thủ tục hành chính không có trong Bộ Thủ tục hành chính của UBND thành phố ban hành.

3. Giao Phòng Nôi vụ thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất tại Bộ phận TN&TKQ quận; báo cáo kết quả sau buổi kiểm tra cho lãnh đạo UBND quận.

Trong trường hợp cán bộ công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có thái độ giao tiếp không tốt với công dân, phản ánh trên trang trung tâm dịch vụ công của thành phố 1022 hoặc các trang thông tin điện tử khác, Phòng Nội vụ vụ tham mưu UBND quận ban hành công văn phê bình cán bộ, công chức đồng thời làm căn cứ tổng hợp để xét thi đua đối với cá nhân vi phạm và tập thể đơn vị đó trong năm 2019.

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

File đính kèm