menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2020 trên địa bàn quận Hải Châu
Đăng ngày 23-12-2019 02:11

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu Đoàn Ngọc Sơn vừa ký quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về phê duyệt danh sách hộ nghèo không còn sức lao động, hộ nghèo còn sức lao động, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, trên địa bàn quận có 143 hộ nghèo không còn sức lao động (249 khẩu), 754 hộ nghèo còn sức lao động (3.246 khẩu), 514 hộ cận nghèo (2.058 khẩu) trên địa bàn quận Hải Châu theo chuẩn thành phố năm 2020. Riêng phường Hải Châu I có 26 hộ nghèo còn sức lao động, 08 hộ nghèo không còn sức lao động và 17 hộ cận nghèo.

Dữ liệu minh họa

Như Hậu