menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 năm 2020
Đăng ngày 19-11-2020 09:01

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I tổ chức cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trường Anh - Chủ tịch UBND phường để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của phường trong tháng 11 và triển khai công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2020. Tham dự cuộc họp gồm có Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND phường, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể CBCC, người hoạt động không chuyên trách phường. Sau khi đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND phường có kết luận như sau:

1. Văn phòng làm báo cáo về thực hiện phòng chống, khắc phục và thiệt hại do bão số 13 gây ra báo cáo về UBND quận, phòng kinh tế; tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ công việc điện tử năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra; Hoàn thành báo cáo kinh tế xã hội, ANQP năm 2020 và phương hướng năm 2021; Hoàn thành báo cáo 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 gửi UBND quận; đôn đóc các bộ phận báo cáo chuẩn bị trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ hợp HĐND phường. Văn phòng thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các CBCNV, người lao động không hút thuốc trong cơ quan phường. Bộ phận Văn phòng, văn hóa xã hội phục vụ tốt kiểm tra thanh toán bệnh Phong trên địa bàn phường.

2. Văn phòng và cán bộ CNTT phường hằng tuần đôn đốc các cán bộ công nhân viên sử dụng mail công vụ trong giải quyết công việc theo đúng quy định của thành phố. Văn phòng phối hợp với Công an phường chuẩn bị kiểm tra công tác PCCC và phong trào toàn dân BVANTQ năm 2020.

3. Bộ phận TCKT đôn đóc các bộ phận thanh quyết toán đảm bảo theo quy định cấp trên.

4. Bộ phận ĐCXD kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn phường không để xây sai, trái phép trong những tháng cuối năm trên địa bàn phường; giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

5. Bộ phận VHXH chuẩn bị các công tác chăm lo tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường; đồng thời tiến hành hỗ trợ Covid đợt 2 kịp thời thi có tiền của quận cấp đảm bảo tiến độ; Phối hợp với UBMTTQVN phường làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ 90 năm ngày Đại đoàn kết dân tộc 18/11/2020.

6. Bộ phận một cửa đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân, chuẩn bị kiểm tra phường điện tử, cải cách hành chính; Bộ phận Tư pháp chuẩn bị phục vụ tốt kiểm tra công tác Tư pháp năm 2020.

7. Duy trì trực tuần tra 8394 đảm bảo đúng Kế hoạch, đồng thời phối hợp với tổ quy tắc hằng đêm xử lý tại chợ Hàn, cầu sông Hàn, kiểm tra theo dõi việc kinh doanh trên các tuyến đường. Đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài, tạm trú tạm vắng.

Trên đây là thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 năm 2020 để các bộ phận liên quan biết, thực hiện./.

Ly Na