menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Kết luận nội dung phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 02-12-2020 03:06

Vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2020, Thường trực HĐND phường tổ chức phiên họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN phường để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 13) HĐND phường khóa XI năm 2020.

Chủ trì cuộc họp là đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Tham dự cuộc họp gồm có đ/c Nguyễn Mạnh Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu, Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND; đ/c Lê Thị Bích Trâm, Chủ tịch UBMTTQVN; đ/c Phương Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐND cùng Trưởng 2 ban; Văn phòng HĐND và UBND phường.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch HĐND phường kết luận một số nội dung như sau:

          1. Về thời gian tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 13) HĐND phường khóa XI dự kiến tổ chức vào ngày 28/12 tại Hội trường UBND phường, kỳ họp tiến hành trong 01 (một) ngày, khai mạc vào lúc 08h00 ngày 28/12/2020 (thứ Hai).

2. Về thành phần mời tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp gồm có:

Cấp quận: Mời đại diện: Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực UBMTTQVN; Lãnh đạo các Ban của HĐND; Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu;

Cấp phường: Bí thư Đảng ủy phường, Lãnh đạo UBND phường, đại biểu HĐND phường khóa XI. Mời đại diện: Các hội đoàn thể; BCH Công an; BCH Quân sự; Thanh tra nhân dân; Cấp ủy chi bộ; Ban điều hành tổ dân phố.

3. Về nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: Chương trình riêng.

4. Về Danh mục tài liệu tại kỳ họp: Đính kèm theo Thông báo.

          5. Về công tác Thư ký tại kỳ họp

          Thực hiện theo Điều 7 của Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Chọn 01 hoặc 02 đại biểu HĐND phường để làm thư ký tại kỳ họp.

          6. Về thời gian gửi tài liệu

          Trước ngày 08/12/2020: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi Quyết định triệu tập kỳ họp cuối năm đến các đại biểu HĐND phường.

          Trước ngày 12/12/2020: Đề nghị UBND phường gửi các tài liệu về Thường trực HĐND phường theo danh mục đính kèm.

          Trước ngày 21/12/2020:

          - Đề nghị UBMTTQVN phường gửi tài liệu theo danh mục đính kèm.

          - Yêu cầu các Ban của HĐND phường chủ động xây dựng Kế hoạch thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp và báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND và gửi đến UBND phường để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

          Các Ban của HĐND phường gửi báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 về Thường trực HĐND phường để tổng hợp.

          - Trước ngày 23/12/2020: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi các tài liệu liên quan của kỳ họp đến các đại biểu HĐND phường.

          7. Tổ chức triển khai

          Đề nghị UBND phường chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo và gửi đúng thời gian quy định đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các nội dung có liên quan đến kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa XI năm 2020.

          Đề nghị UBMTTQVN phường gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định và sau kỳ họp, phối hợp với Thường trực HĐND phường xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND phường hoàn thành trước ngày 10/01/2021.

          Yêu cầu các Ban của HĐND phường hoàn thành các báo cáo, kế hoạch triển khai giám sát theo thời gian quy định.

          Giao Văn phòng HĐND, UBND phường chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ tốt kỳ họp, gửi giấy mời, tài liệu cho các đại biểu.

          8. Số liệu báo cáo

          Tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo, ước thực hiện đến ngày 31/12/2020.

          Trên đây là Thông báo kết luận nội dung phiên họp liên tịch giữa Thường trực HĐND phường với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa XI năm 2020./.

Tây An

 

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13 HĐND PHƯỜNG KHÓA XI

          A. Danh mục tài liệu của Thường trực HĐND phường

          1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND phường

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đ/b Huỳnh Bá Hiển)

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đ/b Nguyễn Hoàng Anh)

5. Kế hoạch triển khai chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường.

          B. Danh mục tài liệu của các Ban HĐND phường

          1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội

          2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế- Xã hội

          3. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

          4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế.

          C. Danh mục tài liệu của UBND phường

          1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

          2. Báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách, ước thực hiện đến ngày 31/12/2020 và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021

          3. Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND phường

          4. Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2020

          5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2020

          6. Báo cáo công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020

          7. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020

          8. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách của phường Hải Châu I năm 2021

          10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu các nguồn quỹ vận động và pháp lệnh trong nhân dân trên địa bàn phường năm 2021

          11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021.

          D. Danh mục tài liệu của UBMTTQVN phường

          1. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và ý kiến, kiến nghị của các cử tri./.