menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Treo cờ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2022)
Đăng ngày 28-03-2022 09:33

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 -29/3/2022), UBND thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:

          1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu, thuyền trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 29/3/2022.

          2. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 20/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 trên địa bàn thành phố./.

File đính kèm