menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Từ ngày 16/6/2022 đến ngày 30/6/2022, phường Hải Châu I tổ chức điểm tiêm tại Trạm Y tế phường Hải Châu I để tiêm chủng phòng Covid -19 (mũi 3, 4) cho người dân trên địa bàn phường.
Đăng ngày 14-06-2022 14:48

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về tổ chức Tiêm chủng phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tại thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 647/KH-TTYT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm y tế Hải Châu, Phường Hải Châu I tổ chức điểm tiêm tại Trạm Y tế phường Hải Châu I để tiêm chủng phòng Covid -19 (mũi 3, 4) cho người dân trên địa bàn phường.

 - Đối tượng:

 + Người từ 50 tuổi trở lên.

+ Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng

 + Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao có phơi nhiễm với covid 19 như: nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

- Thời gian: từ ngày 16/6/2022 đến ngày 30/6/2022 (Sáng 8h-10h; Chiều 14h-16h) - Địa điểm: Trạm Y tế phường Hải Châu I, 239 Nguyễn Chí Thanh.

- Loại thuốc: Vắc xin của mRNA (Vaccine do hảng Pfizer)

 Lưu ý: Người dân đi tiêm mang theo CMND hoặc CCCD, áp điện thoại

Văn phòng UBND phường