menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 07-07-2022 09:19

Nhằm khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến do UBND phường cung cấp và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công, năm 2022 UBND phường thông báo cho toàn thể CBCC, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường về việc tiếp tục hỗ trợ phí, lệ phí dịch vụ thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công của UBND phường như sau:

1. Đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến

Danh mục dịch vụ công trực tuyến bao gồm 108 TTHC (không tính 12 TTHC thuộc lĩnh vực Chứng thực)/ 120 TTHC ban hành tại Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng và các Quyết định điều chỉnh sau này. (Phụ lục I kèm theo)

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân thực hiện việc đăng ký tài khoản công dân điện tử một cách nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo đúng theo yêu cầu. UBND phường giới thiệu các cách đăng ký tài khoản qua tin nhắn hoặc qua email và cách đăng ký dịch vụ công trực tuyến. (Phụ lục II, III kèm theo)

Sau khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến thành công; công dân, tổ chức sẽ thanh toán trực tuyến qua ngân hàng Vietin hoặc ví điện tử MoMo: công dân, tổ chức chỉ thanh toán đúng mức phí, lệ phí theo quy định; riêng phí dịch vụ đối với ngân hàng và Momo, UBND phường sẽ trả mức phí này.

2. Đối với việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công

Năm 2022, UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm mục đích cải thiện cách thức phục vụ dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chờ để nhận kết quả giải quyết của công dân, tổ chức; đặc biệt ở xa trụ sở cơ quan nhà nước. Tuy nhiên qua 02 năm triển khai (2020 và 2021), số lượng kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính còn thấp.

Việc trả hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là loại hình dịch vụ không bắt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận kết quả giải quyết; công dân, tổ chức có thể trả cước phí để lựa chọn nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Cước dịch vụ thực hiện theo mức giá cước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định (Phụ lục IV, V kèm theo những TTHC không tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công). Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện để công dân, tổ chức tiếp cận ngày càng nhiều với loại hình dịch vụ này trong năm 2022, UBND phường sẽ chi trả mức cước dịch vụ.

3. Đối với việc giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ trực tuyến

Nhằm khuyến khích, đẩy mạnh thực hiện DVCTT, UBND phường ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ nộp trực tuyến, chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm.

Vậy, UBND phường kính đề nghị ban điều hành 33 tổ dân phố phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai đồng loạt, rộng rãi cho nhân dân trong tổ được biết và thực hiện./.

HÀ MY

File đính kèm

Các tin khác