menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2022”
Đăng ngày 03-11-2022 09:03

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 24/10/2022, Hội đổng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-HĐ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngày 1/11/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể:

1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2022”

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ngành, Hội đoàn thể và UBND 13 phường thuộc quận.

3. Nội dung, hình thức, thời gian thi

a) Nội dung thi

- Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 2013; Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

c) Thời gian thi

Cuộc thi diễn ra từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.

4. Cách thức đăng ký dự thi và cách thức thi

a) Cách thức đăng ký dự thi

- Thí sinh thi trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…).

- Thí sinh truy cập vào website Cuộc thi tại địa chỉ

Banner Cuộc thi

https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen-quan-haichau-nam-2022-31388

hoặc Quét mã QR code để tham gia cuộc thi.

- Đăng nhập thông qua một trong các tài khoản Zalo, Facebook hoặc Gmail cá nhân. Điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.
Sau khi hoàn thành việc cung cấp thông tin, thí sinh vào thi và hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi.

- Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để xét và trao giải.

b) Cách thức thi

- Thí sinh thực hiện các bước tại mục “Tham gia dự thi” trên website Cuộc thi.

- Thí sinh trả lời Bộ câu hỏi trong thời gian 20 phút, theo các yêu cầu sau:

+ Bộ câu hỏi gồm 20 câu, trong đó có 19 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng.

+ Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong các phương án a, b, c, d…

+ Đối với câu dự đoán, thí sinh dự đoán số người tham gia cuộc thi trả lời đúng câu hỏi của Ban Tổ chức.

- Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 (ba) lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi. Hệ thống website sẽ tự động cập nhật, ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh. Kết quả được ghi nhận cuối cùng của thí sinh là số câu trả lời đúng nhiều nhất trong các lần thi. Trường hợp các lần thi có số câu đúng bằng nhau thì chọn kết quả của lần thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.

- Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi.

Trong quá trình thi, thí sinh được quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua. Hết thời gian quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

5. Giải thưởng Cuộc thi

a) Xét giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, dựa trên tiêu chí: Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng các câu hỏi theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

b) Cơ cấu giải thưởng

Dành cho các thí sinh đạt giải, gồm:

- 01 Giải Nhất : 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);

- 02 Giải nhì : 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);

- 03 Giải ba : 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải);

- 04 Giải khuyến khích : 300.000 đồng/giải (Ba trăm nghìn đồng/giải);

Tổng giá trị giải thưởng: 5.100.000 đồng (Năm triệu một trăm nghìn đồng).

6. Các nội dung liên quan đến tổng kết và trao giải Cuộc thi

a) Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 12/2022

b) Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại Trang thông tin điện tử UBND quận Hải Châu (https://haichau.danang.gov.vn). Trường hợp có khó khăn, vướng đề nghị liên hệ Phòng Tư pháp quận (số điện thoại: 0236.3565492) để được hướng dẫn, giải đáp.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2022”./.

Văn phòng UBND phường