menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 năm 2019
Đăng ngày 11-11-2019 08:17

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I tổ chức cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trường Anh - Chủ tịch UBND phường để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của phường trong tháng 11 và triển khai công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2019. Tham dự cuộc họp gồm có Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND phường, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể CBCC, người hoạt động không chuyên trách phường. Sau khi đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND phường có kết luận như sau:

1. Văn phòng đôn đóc các bộ phận báo cáo chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND phường lần thứ 11

2. Bộ phận TCKT đôn đóc các bộ phận thanh quyết toán đảm bảo theo quy định cấp trên.

3. Bộ phận ĐCXD kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn phường không để xây sai, trái phép.

4. Bộ phận VHXH chuẩn bị các công tác chăm lo tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

5. Bộ phận một cửa đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân, chuẩn bị kiểm tra phường điện tử, cải cách hành chính.

6. Duy trì trực tuần tra 8394 đảm bảo đúng Kế hoạch, đồng thời phối hợp với tổ quy tắc hằng đêm xử lý tại chợ Hàn, cầu sông Hàn, kiểm tra theo dõi việc kinh doanh trên các tuyến đường. Đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài, tạm trú tạm vắng.

Trên đây là thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 11 năm 2019 để các bộ phận liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG