menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Ký quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND phường năm 2019
Đăng ngày 31-05-2019 07:19

 

Chiều ngày 30/5, tại phòng làm việc của BT Đảng ủy-CT HĐND; đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ký quyết định số 45/QĐ-HĐND ngày 30/5/2019 triệu tập Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa XI diễn ra vào ngày 21 và 22/6/2019 (một ngày rưỡi) tại Hội trường UBND phường Hải Châu I, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND phường; thảo luận chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020 và thông qua các tờ trình, Nghị quyết của HĐND phường khóa XI

Như Hậu

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10

HĐND PHƯỜNG HẢI CHÂU I KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Kèm theo Quyết định số  45 /QĐ-HĐND ngày 30  tháng 5 năm 2019 của
Thường trực HĐND phường Hải Châu I)

 

(Vào ngày 21 tháng 6 năm 2019)

 

BUỔI SÁNG

(Bắt đầu lúc 07h30, dự kiến kết thúc lúc 11h30, giải lao 15 phút)

 

1. 7h30-8h00: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; thông qua Chương trình kỳ họp.

2. 8h00-8h15: Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. 8h15-8h45: Báo cáo (tóm tắt) của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

4. 8h45-9h15: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. 9h15-9h45: Báo cáo (tóm tắt) tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và tình hình quản lý, sử dụng camera an ninh trên địa bàn phường.

(Giải lao: 15 phút)

 

6. 10h00-10h30: Báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường.

7. 10h30-10h50: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường.

8. 10h50-11h10: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường.

9: 11h10-11h30: Tờ trình của Thường trực HĐND phường về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020

 

BUỔI CHIỀU

(Bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 17h15, giải lao 15 phút)

1. 14h00-15h00: Thảo luận tại Hội trường (có kịch bản riêng)

 

(Giải lao: 15 phút)

 

2. 15h15-17h15: Chất vấn và trả lời chất vấn (có kịch bản riêng)

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2019

BUỔI SÁNG

(Bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h10, giải lao 15 phút)

1. 8h00-9h00: Chủ tịch UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND phường

 

 (Giải lao: 15 phút)

 

2. 9h15-10h45: Thảo luận và thông qua các Nghị quyết của HĐND phường:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2018;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kết dư năm 2018, chi khác năm 2019 và nguồn ủng hộ ngân sách năm 2019;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

4. 10h45-11h10: Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc kỳ họp./.

-----------------------------------------

 

* Các tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu, không trình bày tại kỳ họp:

 

1. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND phường.

2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

3. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng có bản 6 tháng cuối năm 2019.

4. Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

5. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019.

6. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2019.

7. Báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2018 của phường Hải Châu I.

8. Báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019.

-----------------------------------------------------