menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Bài thơ: Di chúc Bác_ tác giả: Quốc Hòa
Đăng ngày 22-08-2019 03:40

                                        DI CHÚC BÁC

                                                  Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác!

 

Tháng Năm! Bác chẳng ngủ đâu

                          Đêm dài suy nghĩ, từng câu, từng lời

                          Lo cho Đảng, lo cho Đời

                          Mong sao Thống nhất, Bác vào miền Nam...

 

                          Dưới trăng sáng, đêm từng đêm

                          Vào ra, suy ngẫm những điều mai sau

                          Trăng soi vằng vặc hàng cau

                          Bóng kia đà xế, Bác sao chưa nằm!

 

                          Vầng trán Bác, rộng mênh mông

                          Hằn sâu nếp nghĩ, nỗi lo sau này

                          Lo cho có mái trường xinh

                          Lo từng viên thuốc, người già ốm đau...

 

                          Lo cho, cả thế hệ sau

                          Học hành tiến bộ, sánh vai cùng người

                          Lo cho Đảng, lo cho Dân

                          Biết gạn đục, biết khơi trong làm đầu.

 

                          Di chúc Bác, dặn từng câu

                          Từng lời, từng ý những điều Bác răn

                          Không vụ lợi, không cá nhân

                          Không bè phái, không phân chia chức quyền.

 

                          Không quá đà, với Rượu - Tiền

                          Không thờ ơ, trước việc cần của dân

                          Biết giữ đạo đức của mình

                          Có tình, có lý vẹn toàn trước sau.

                          Sống có nghĩa, có tình thương

                          Bạn bè quốc tế, xa gần thủy chung

                          Đã từng xẻ đắng, chia đau

                          Mong sao giữ được, có nhau mai này.

 

                          Con đường Cách mạng từ đây

                          Rộn ràng phấn khởi dựng xây Nước nhà

                          Tổ quốc đó! rộng bao la,

                          Biên cương, Biển Đảo đều là quê hương

 

                          Bác đi, để vạn tình thương

                          Từng câu, từng chữ là gương cho đời

                          Di chúc Bác! chứa ngàn lời

                           Để cho con cháu muôn đời noi theo!

 

                          Việt Nam! đất nước ta ơi!

                          Vinh quang! thời đại Bác Hồ kính yêu

                          Kết đoàn chung sức dưới cờ

                          Việt Nam Độc Lập – ước mơ ngàn đời...

 

                          Di chúc Bác! Năm mươi năm

                          Chúng ta tạc dạ những lời Bác khuyên

                          Dù cho gian khổ sá gì

                          Đảng – Dân chung sức, ta đi đến cùng!

 

                          Việt Nam! Tổ quốc ta ơi!

                          Vinh quang có Đảng – Bác Hồ kính yêu

                          Di chúc Bác, đuốc soi dường

                          Toàn dân đất Việt ! kết đoàn đi lên.

 

                          Giương cao cờ Đảng vinh quang

                          Sánh vai cùng với bạn bè năm châu

                          Di chúc Bác ! nhớ từng câu

                          Đảng - Dân, thực hiện thỏa lòng Bác mong!

 

                          Xứng danh con Lạc – cháu Hồng

                          Bốn ngàn năm, lấy máu hồng dựng xây

                          Việt Nam! Tổ quốc từ đây

                          Tương lai đất nước ngày mai huy hoàng...

 

                          Dâng lên Đảng – Bác vinh quang

                          Ngàn đài hoa, của tấm lòng Việt Nam

                          Kính mong Bác! hãy ngủ yên

                          Di chúc Bác! sẽ thỏa nguyền ước mong!...

 

                                                                               Đà Nẵng, tháng 5/2019

                                                                                      Quốc Hòa

                                                                                    CLB Hải Âu