menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hải Châu I: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) trên địa bàn phường
Đăng ngày 06-07-2022 07:25

Thực hiện Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, UBND phường Hải Châu I xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa’’. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công cách mạng, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thông chính trị và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đánh giá tình hình, kết quả công tác thương binh liệt sỹ và người có công trên địa bàn phường, tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; Vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách trên địa bàn phường và thân nhân của họ bằng những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, góp phần nâng cao mức sống của gia đình chính sách.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường về mục đích, ý nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân trong toàn phường góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình có công với cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm cần được triển khai trên địa bàn đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không hình thức, huy động được sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền

  a) Nội dung

Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của thành phố quận về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng.

b) Hình thức

Tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chính trị từ phường đến khu dân cư;

Thực hiện treo băng rôn, panô tại nhà văn hoá phường và các trục đường chính, các khu dân cư;

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, xe quy tắc phường,

Đăng tải các bài viết, các nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường Hải Châu I.

Thời gian: Từ ngày 05/7 đến 31/7/2022.

Kinh phí: Nguồn ngân sách được phân bổ cho hoạt động 2022

2. Tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, Liệt sỹ

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 22/7/2022

Địa điểm: Hội trường UBND phường

Nội dung:

Ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng, liệt sỹ, các thương binh đã chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc;

Tọa đàm, giao lưu với các đối tượng Thương, thân nhân liệt sỹ, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường. Qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất của họ;

Tổng kết, trao 10 phần quà, cho 10 gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hiện sinh sống thực tế trên địa bàn phường;

Khen thưởng động viên đối với các gia đình Thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn phường đã có những đóng góp cho địa phương trong những năm qua.

Chủ trì: UBND phường

Đơn vị phối hợp: UBMTTQVN, Hội đoàn thể chính trị xã hội phường, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn phường

Thành phần tham dự :

Cấp Quận : Đại diện phòng LĐ- TB & XH Quận.

 Cấp phường : Đại diện Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể phường, các đơn vị cơ quan liên quan.

 Các đối tượng gia đình chính sách trong phường: mẹ VNAH, AHLLVT, Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

 Số lượng: 250 người

3. Tổ chức chuyến đi về nguồn làm công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn

Thời gian: dự kiến vào ngày 17 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Xã 1 huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham gia: BTV Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN, các Hội CCB, ĐTN, Phụ nữ, Từ thiện, chữ thập đỏ, Thành viên khối dân vận, Đại diện bộ phận tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đại diện các chi bộ khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, Lực lượng vũ trang, y tế, Công an phường, quân sự.

Số lượng: 50 người

Chủ trì: UBND phường

Đơn vị phối hợp: UBMTTQVN, Hội đoàn thể chính trị xã hội phường.

Chương trình: Trao quà đến các đối tượng thương bình, mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ, con thương binh vượt khó học giỏi, phụ nữ nghèo, hộ nghèo. Dự kiến trao 30 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng

Kinh phí: Nguồn ngân sách được phân bổ cho hoạt động 2022 và đóng góp của các cá nhân, đơn vị.

4. Tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố và di tích lịch sử Thị trấn Quân vụ (04 Lê Duẩn)

Thời gian: (Theo lịch UBND thành phố)

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Cao

Thành phần: Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thể chính trị - xã hội phường, BCH Công an, Quân sự, thân nhân các gia đình Liệt sĩ.

Kinh phí: Nguồn ngân sách được phân bổ năm 2022

Chủ trì: UBND phường

Đơn vị phối hợp: UBMTTQVN, Hội đoàn thể chính trị xã hội phường

 5. Thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công

a) Tiếp nhận và cấp phát tiền quà tết của Chủ tịch Nước, UBND thành phố và UBND quận cho các đối tượng chính sách, người có công kịp thời, đầy đủ và đúng quy định

Số lượng, mức quà và tiền theo quy đinh.

Thời gian: Hoàn thành việc cấp phát trước ngày 26/7/2022

Đơn vị chủ trì: UBND phường

Đơn vị phối hợp: UBMTTQVN, Hội đoàn thể chính trị xã hội phường.

b) Thành lập đoàn thăm viếng, tặng quà cho các gia đình Thương binh, thân nhân liệt sỹ từ nguồn quà tiền của phường

Số lượng dự kiến: 60 suất, mức quà: 500.000 đồng

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 18/7 và hoàn thành vào ngày 26/7/2022

Đơn vị chủ trì: UBND phường, Hội đồng chính sách phường

Đơn vị phối hợp: UBMTTQVN, Hội đoàn thể chính trị xã hội phường.

6. Gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan là thân nhân gia đình Thương binh, Liệt sỹ

Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 26/7/2022

Địa điểm: Phòng họp UBND phường

Đơn vị chủ trì: UBND phường

Kinh phí: Nguồn ngân sách được phân bổ cho hoạt động 2022

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ phận LĐTB&XH phường

Tham mưu lập kế hoạch chuỗi hoạt động và từng nội dung triển khai cụ thể cho công tác nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ;

Tham mưu UBND phường và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tốt các hoạt động theo Kế hoạch.

Tiếp nhận và cấp phát tiền quà 27/7 của Chủ tịch Nước, UBND thành phố và UBND quận cho các đối tượng chính sách, người có công kịp thời, đầy đủ và đúng qui định;

Lập danh sách các đối tượng chính sách, người có công đang quản lý tại địa phương tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2022.

Đảm bảo công tác thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, Thành phố, Quận và UBND phường đến đúng đối tượng, không bỏ sót và hoàn thành đúng thời gian qui định.

Bộ phận Tài Chính – Kế toán phường

Đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ các hoạt động về nguồn tham quan các di tích lịch sử, thăm viếng, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường và kinh phí phục vụ Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN  phường, các đoàn thể chính trị, xã hội và các gia đình Liệt sỹ thăm, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố;

Có kế hoạch dự phòng nguồn kinh phí hỗ trợ đột xuất và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo UBND phường trong công tác thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2022.

Văn phòng UBND phường

 Là đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan khi triển khai các hoạt động cụ thể,

Có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên cơ quan phục vụ Lãnh đạo trong công tác thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn phường.

 Lập danh sách tham mưu Lãnh đạo UBND, thành phần cán bộ, nhân viên cơ quan tham dự Lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Trung tâm VHTT và HTCĐ phường

 Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pano, hình ảnh, trên hệ thống đài truyền thanh về ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2022;

Chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, âm thanh, ánh sáng và các tiết mục văn nghệ cho buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2047 – 27/7/2022.

 Phát trên hệ thống Loa phát thanh về mức quà của Chủ tịch nước, thành phố và Quận hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và người có công để nhân dân trên địa bàn phường được biết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội phường

 Tăng cường tuyên truyền công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong thành viên, hội viên, đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phát động phong trào chăm sóc phụng dưỡng các gia đình chính sách khó khăn, neo đơn trên địa bàn phường.

Thành lập các đoàn dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử

Phối hợp với UBND phường thực hiện có hiệu quả các hoạt động đề ra trong Kế hoạch./.

BBT