menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tháng 9 năm 2022 tại phường Hải Châu I (10 ngày cao điểm)
Đăng ngày 23-09-2022 09:42
File đính kèm