menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường
Đăng ngày 07-12-2018 10:17

 

A. Địa điểm và thời gian tiếp công dân

- Địa điểm tiếp công dân tại phòng tiếp dân (địa chỉ: K48/46 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

- Thời gian tiếp công dân vào ngày thứ tư hàng tuần

B. Lịch và người phụ trách tiếp công dân

1. Lịch tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

2. Người phụ trách tiếp công dân:

- Chủ tịch UBND phường Hải Châu I

- Chủ tịch UBMTTQVN phường Hải Châu I

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch  UBND phường sẽ tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết

Ghi chú: Trường hợp vào ngày thứ tư hàng tuần, vì lý do khách quan, đồng chí Chủ tịch UBND phường không thể tiếp công dân thì sẽ cử cán bộ tiếp công dân phụ trách.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG