menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy phường
Đăng ngày 14-10-2020 04:30

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Đảng ủy phường Hải Châu I xây dựng lịch tiếp công dân như sau:

A. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Địa điểm tiếp công dân tại phòng tiếp dân (địa chỉ: K48/46 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

- Thời gian tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hằng tháng

B. LỊCH VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Lịch tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hằng tháng, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

2. Người phụ trách tiếp công dân:

- Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu I

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ, Bí thư Đảng ủy phường sẽ tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết.

Ghi chú: Trường hợp vào ngày 15 và 30 hằng tháng trùng với ngày nghỉ tết, lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các lý do đột xuất khác, sẽ có thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân cụ thể./.

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HẢI CHÂU I